Chỉ được nghịch không cho chịch

123Zoom+370.5 N
- Dùng ứng dụng 1.1.1.1 để thay đổi DNS nếu không vào được website.


Chỉ được nghịch không cho chịch
Thể loại:
Tắt QC