Con trai chủ tịch được phỏng vấn riêng trong khách sạn Su Chang

123Zoom+1 Tr3.9 N
- Dùng ứng dụng 1.1.1.1 để thay đổi DNS nếu không vào được website.


Thanh niên trẻ này là con trai của một chủ tịch tập đoàn, và cậu đi việc vào công ty bố mình. Hôm nay cô tuyển dụng trẻ này đã sắp xếp một cuộc hẹn thật đặc biệt tại khách sạn để phóng vấn cậu, đơn giản là vì cậu lười đi ra ngoài. Rồi sau đó thì nghe theo lời sếp cô dùng mọi cách để cậu ấm này chịu đi làm…

Con trai chủ tịch được phỏng vấn riêng trong khách sạn Su Chang
Tắt QC